Поделиться:

Рекомендовано науково-методичною радою Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 2 від 2 липня 2010 р.)

Видання спрямоване на вдосконалення керівництва методичною роботою в дошкільному закладі. У ньому висвітлено питання, які стосуються теоретико- методологічної основи, змісту, напрямів, структури, системного підходу (діагностика, планування, атестація, контроль, досвід), а також запропоновано активні форми методичної роботи з педагогічними працівниками в сучасному дошкільному навчальному закладі. Посібник підготовлено наоснові державних нормативно-правових документів у сфері дошкільної освіти.

Для завідувачів і вихователів-методистів ДНЗ.

ЗМІСТ

Розділ 1. Теоретичні основи методичної роботи

Організація методичної роботи з педагогічними працівниками............................................................................. 5

Формування професійної компетентності педагога в системі методичної роботи........................................... 6

Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період......................................... 7

Нові підходи до методичної роботи з педагогічними працівниками.................................................................. 11

Рефлексійна діяльність педагога в умовах дошкільного навчального закладу............................................... 13

Роман Скульський про самоосвітню діяльність педагога...................................................................................... 14

Організаційно-методична робота з педагогічними працівниками...................................................................... 15

Теоретичні основи інноваційної діяльності в дошкільному навчальному закладі......................................... 17

Активні методи і прийоми формування готовності педагога до інноваційної діяльності ............................ 22

Завдання та зміст науково-методичної роботи........................................................................................................ 23

Розділ 2. Науково-методична робота в дошкільному навчальному закладі: загальні підходи

Сутність та основні завдання......................................................................................................................................... 25

Основні вимоги................................................................................................................................................................... 26

Напрями роботи з педагогічними працівниками...................................................................................................... 26

Структура..................................................................................................................................................................... 27

Принципи організації........................................................................................................................................................ 27

Зміст................................................................................................................................................................................ 28

Орієнтовне планування змісту....................................................................................................................................... 28

Орієнтири для підбиття підсумків методичної роботи........................................................................................... ЗО

Форми організації............................................................................................................................................................. ЗО

Визначення ефективності................................................................................................................................................ 31

Завідувач і вихователь-методист: функціональні обов’язки та рівень стосунків............................................ 31

Вихователь-методист................................................................................................................................................ 33

Робота методичного кабінету.................................................................................................................................................. 35

Розділ 3. Системний підхід до керівництва внутрішньосадковою методичною роботою

Діагностування педагогічних працівників.................................................................................................................. 37

Планування та організація роботи з педагогічними працівниками.................................................................... 42

Атестація в дошкільних навчальних закладах......................................................................................................... 81

Система контролю в дошкільних навчальних закладах........................................................................................ 96

Система моніторингу якості дошкільної освіти: теоретичні основи............................................................... 113

Самоосвіта педагога..................................................................................................................................................... 118

Робота з молодими вихователями............................................................................................................................ 123

Організація роботи з педагогічними працівниками щодо наступності в роботі ДНЗ і школи................. 128

Організація роботи експериментального майданчика....................................................................................... 132

Розділ 4. Активні форми методичної роботи з педагогічними працівниками: практика, досвід

Аукціон педагогічних ідей........................................................................................................................................... 135

Банк ідей........................................................................................................................................................................... 135

Брейн-ринг................................................................................................................................................................ 136

Брифінг........................................................................................................................................................................ 138

Взаємовідвідування занять........................................................................................................................................... 138

Виставки..................................................................................................................................................................... 138

Відкриті перегляди.......................................................................................................................................................... 138

Дебати......................................................................................................................................................................... 139

Динамічні творчі групи.................................................................................................................................................. 139

Дискусія....................................................................................................................................................................... 139

Дискусійний круглий стіл.............................................................................................................................................. 140

Диспут......................................................................................................................................................................... 140

Ділові ігри.......................................................................................................................................................................... 141

Дні педагогічної майстерності..................................................................................................................................... 143

Довідкове бюро................................................................................................................................................................ 143

Дошкільний «інтернет».................................................................................................................................................. 143

Естафета педагогічної майстерності......................................................................................................................... 144

Єдиний методичний день............................................................................................................................................ 144

Інтерактивні методи навчання педагогів................................................................................................................ 144

Інформаційний прес-центр......................................................................................................................................... 146

Клуб веселих і кмітливих (КВК)................................................................................................................................ 147

Конкурси................................................................................................................................................................... 147

Консультації............................................................................................................................................................. 148

Круглий стіл.................................................................................................................................................................... 148

Методичний аукціон.................................................................................................................................................... 148

Методичний діалог....................................................................................................................................................... 149

Методичний ринг.......................................................................................................................................................... 149

Методичний фестиваль.............................................................................................................................................. 151

Методичні об’єднання............................................................................................................................................... 151

Методичні посиденьки............................................................................................................................................... 152

Мозкова атака.............................................................................................................................................................. 152

Науково-педагогічна конференція.......................................................................................................................... 153

Педагогічна мозаїка.................................................................................................................................................... 153

Педагогічна рада......................................................................................................................................................... 153

Педагогічний консиліум.............................................................................................................................................. 155

Педагогічний ринг......................................................................................................................................................... 155

Педагогічні години........................................................................................................................................................ 155

Педагогічні роздуми..................................................................................................................................................... 155

Педагогічні читання...................................................................................................................................................... 156

Прес-конференція.................................................................................................................................................... 157

Проблемний семінар..................................................................................................................................................... 157

Проблемні (інноваційні) групи................................................................................................................................... 157

Проекти як форма роботи з педагогічними працівниками................................................................................. 157

Психолого-педагогічний консиліум......................................................................................................................... 160

Робота над єдиною методичною проблемою....................................................................................................... 160

Рольова гра..................................................................................................................................................................... 160

Семінар....................................................................................................................................................................................                        161

Семінар-практикум................................................................................................................................................. 161

Творчі звіти педагогів................................................................................................................................................... 167

Тематичні виставки....................................................................................................................................................... 167

Тренінг........................................................................................................................................................................ 167

Школа молодого педагога.......................................................................................................................................... 169

Школа передового педагогічного досвіду............................................................................................................. 169

Розділ 5. Корисна інформація

Перелік основних нормативно-правових документів із питань дошкільної освіти.................................... 170

Кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників, для яких встановлені

кваліфікаційні категорії................................................................................................................................................ 171

Витяг із Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами в закладах освіти

Івано-Франківської області........................................................................................................................................ 175

Стислий словник педагогічної термінології.......................................................................................................... 177

Використана література............................................................................................................................................. 183

Додатки................................................................................................................................................................................185


Нет отзывов об этом товаре.

Написать отзыв

Ваше Имя:

Ваше Email:

Ваш отзыв: