Поділитися:

Посібник містить виклад основних навчальних тем із географії, передбачених програмою зовнішнього незалежного оцінювання, типові тестові завдання після кожної теми та узагальнюючі тести за матеріалами розділів. Посібник допоможе систематизувати й поглибити знання з навчальних курсів географії, потренуватися у виконанні завдань, розроблених на зразок тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів географії.

Зміст

Загальна географія
Географія як наука, розвиток географічних досліджень
Об’єкт та предмет вивчення географії.
Місце географічних дисциплін у системі наук
Джерела географічних знань.
Методи географічних досліджень
Розвиток уявлень про форму, розміри та рухи Землі. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники
Сучасні географічні дослідження та їх значення
Географічні дослідження України в різні історичні епохи
Вітчизняні вчені-географи
Тестові завдання
Способи зображення Землі
Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку. Легенда карт
Види масштабу
Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками.
Поняття про азимут
Визначення абсолютної та відносної
висоти місцевості, глибини морів і океанів
Елементи градусної сітки. Визначення географічних координат об’єктів
Способи вимірювання відстаней на різних географічних і топографічних картах
Картографічні проекції та спотворення....
Класифікація карт
Топографічні карти та їх практичне використання
Тестові завдання
Літосфера та рельєф
Внутрішня будова Землі
Будова та типи земної кори, породи та мінерали, що її складають
Корисні копалини та їх класифікація за походженням
Рухи літосферних плит.
Походження материків і океанів
Геологічне літочислення, геологічний вік, геохронологічна таблиця
Тектонічні структури.
Внутрішні процеси в літосфері
Вулкани та землетруси, райони їх поширення
Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню
Основні форми земної поверхні: гори і рівнини
Рельєф дна Світового океану
Значення рельєфу в господарській діяльності людини та вплив діяльності людини на рельєф
Тестові завдання
Атмосфера та клімат
Поняття «атмосфера», її склад та будова, значення
Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері й на земній поверхні
Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою і розподіл залежно від кута падіння сонячних променів
Теплові пояси та їхні межі (тропіки і полярні кола)
Атмосферний тиск, його вимірювання .... 
Основні пояси атмосферного тиску Землі
Сезонні та місцеві вітри
Повітряні маси й атмосферні фронти
Загальна циркуляція атмосфери.
Постійні вітри
Циклони й антициклони
Вода в атмосфері. Вологість повітря
Хмари
Атмосферні опади та їх утворення
Розподіл опадів на поверхні земної кулі. . .
Погода, добові та сезонні коливання її метеорологічних елементів
Спостереження за погодою та її прогнозування
Поняття «клімат». Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, близькості до морів, рельєфу, антропогенного пливу
Кліматичні пояси та області
Кліматична карта
Вплив клімату та погоди на господарську діяльність
Тестові завдання
Гідросфера
Поняття «гідросфера» та її основні частини
Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки
Суходіл в океані
Властивості вод Світового океану та причини їхньої неоднорідності
Водні маси
Рух води у Світовому океані. Вітрові хвилі, цунамі, припливи, відпливи
Морські течії
Води суходолу. Річка та її частини.
Елементи річкової долини. Річкові басейни. Живлення та режим річок
Озера, їхнє походження
Болота
Загальна економіко-географічна характеристика світу
Сучасна політична карта світу 
Населення
Географія світових природних ресурсів. . . 
Тестові завдання
Світове господарство
Географія сільського господарства
Географія транспорту
Глобальні проблеми людства
Тестові завдання
Регіони та країни світу
Економіко-географічна характеристика регіонів та країн світу
Німеччина
Велика Британія
Франція
Італійська Республіка
Республіка Польща
Білорусь
Росія
Тестові завдання
Загальна-характеристика країн Азії. Японія. Китай. Індія
Загальна характеристика країн Азії 
Японія
Китай 
Індія
Тестові завдання 
Країни Америки. США, Канада. Загальна характеристика країн Латинської Америки. Загальна характеристика країн Африки.
Загальна характеристика Австралії та країн Океанії 
Країни Америки. США, Канада
США
Канада
Загальна характеристика країн Латинської Америки
Загальна характеристика країн Африки
Загальна характеристика Австралії та країн Океанії
Австралія
Океанія
Тестові завдання
Узагальнюючий тест за розділом «Економічна та соціальна географія світу»
Підсумкові тести

Відповіді до тестових завдань


Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ваше ім'я:

Ваше Email:

Ваш відгук: