Поділитися:

У книжці запропоновано 55 уроків з украінської мови, у яких компетентно, вичерпно й дохідливо викладено весь матеріал, передбачений програмою зовнішнього незалежного оцінювання, від звуків до створення власного висловлення. Звертаю вашу увагу, що теоретична частина посібника - це виклад-пояснення найскладніших програмових питань, розтлумачення зовні схожих, проте відмінних за сутністю мовних явищ, коментар найтиповіших помилок. Адже добре засвоїти можна лишете, що розумієш.
У посібнику знайдете також nрактичні поради, які допоможуть засвоїти найскладніші орфограми й пунктограми.

Зміст

1. Звукове значення букв. Фонетична транскрипція. Український алфавіт.
2. Голосні звуки. Складоподіл. Правопис ненаголошених голосних.
3. Приголосні звуки. Основні правила вимови приголосних звуків в українській мові.
4. Спрощення в групах приголосних звуків. Зміни приголосних під час словотвору.
5. Позначення м'якості приголосних. Уживання знака м'якшення.
6. Уживання апострофа.
7. Позначення та подвоєння приголосних.
8. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.
9. Основні випадки чергування у-в, і-й.
10. Лексикологія. Ллексичне значення слова.
11. Синоніми. Антоніми. Явище паронімії.
12. Активна та пасивна лексика.
13. Лексичні запозичення. Правопис слів іншомовного походження.
14. Фразеологія.
15. Будова слова. Основні способи словотвору.
15. Будова слова. Оосновні способи словотвору.
16 - 55 і. т.д.
Відповіді до тренувальних тестів
Тести у формі ЗНО
Відповіді до тестів у формі ЗНО


Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ваше ім'я:

Ваше Email:

Ваш відгук: