9 клас. Підручники

  • Вид:

Англійська мова. 9 клас. Підручник "Англійська мова" +з інтерактивною програмою-тренажер. Карпюк О Нова програма! 978-617-609-082-3

Тематика розділів та уроків підручника співпадає з програмовими вимогами щодо інтегрованих змістових ліній, сфер та тематики спілкува

140 грн

Географія. 9 клас. Підручник. Кобернік С.Г. Нова програма!

Географія. 9 клас. Підручник. Кобернік С.Г. Нова програма!

150 грн.
112.5 грн.

Биология. 9 класс. Учебник. Соболь В.І. Нова програма!

Биология 9 класс. Учебник. Соболь В.І.

150 грн.
112.5 грн.

Українська література. 9 клас. Хрестоматія для додаткового читання. Серія "Дивосвіт" Мірошник С.І. Нова програма! Л0850У

У хрестоматії подано твори художньої літератури, рекомендовані для додаткового читання з української літератури у 9 класі (відповідно д

80 грн.
60 грн.

Української літератури. 9 клас. Хрестоматія. Серія "Вершини далекі і близькі" Слоньовська О.В. Нова програма! Л0860У

Хрестоматію укладено за чинною програмою з української літератури для 9 класу. Після кожного твору пропонуються запитання і завдання, р

80 грн.
60 грн.

Зарубіжної літератури. 9 клас. Хрестоматія. Серія "Вершини далекі і близькі" Ковбасенко Ю.І. Нова програма! Л0859У

Хрестоматія містить твори, вивчення яких передбачено навчальною програмою для 9-го класу. Видання структуровано за розділами: «Просв

80 грн.
60 грн.

Литература. Интегрированный курс. 9 класс. Учебник. Надозирная Т.В.

Особенности учебника: - создает условия для активной деятельности на уроке и осознанной самостоятельной работы, формирует творческий п

150 грн.
132 грн.

Трудове навчання. 9 клас. Підручник. Обслуговуючі види праці. Ходзицька І.Ю.

Особливості підручника: - сучасний дизайн - понад 800 ілюстрацій - алгоритми виконання всіх практичних робіт - українознавчий матеріал

150 грн.
132 грн.

Русский язык. 9 класс. Учебник. 9-й год обучения. Баландина Н.Ф.

Особенности учебника: - Авторская система взаимосвязи языковой и речевой линий - Подача теоретического материала и практических задан

150 грн.
132 грн.

Русский язык. 9 класс. Учебник. 5-й год обучения. Баландина Н.Ф.

Особенности учебника: - Авторская система взаимосвязи языковой и речевой линий - Подача теоретического материала и практических задан

150 грн.
132 грн.

Німецька мова. Deutsch lernen ist super. 9 клас. Підручник. 9-й рік навчання. Сотникова С.

Пiдручник вiдповiдае положенням Державного стандарту базової i повної загальної середньої освiти та чиннiй програмi з iноземних мов. Видан

150 грн.
132 грн.

Основи правознавства. 9 клас. Підручник. Святокум О.Є.

Пiдручник вiдрiзняє наявнiсть таких матерiалiв: - завдання на актуалiзацiю знань до кожного параграфа приклади практичного застосування н

150 грн.
132 грн.

Основи правознавства. 9 клас. Підручник. Поглиблене вивчення. Святокум О.Є.

Підручник з основ правознавства як предмета поглибленого рівня містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні тео

150 грн.
132 грн.

Основы здоровья. 9 класс. Учебник. Таглина О.В.

Особенности учебника: - подача материала небольшими блоками для более легкого его восприятия - практическая направленность - алгоритм

150 грн.
132 грн.

Основи здоров`я. 9 клас. Підручник. Тагліна О.В.

Особливості підручника: - подання матеріалу невеликими блоками для полегшення його сприйняття - практична спрямованість змісту - алго

150 грн.
132 грн.

Англійська мова. 9 клас. Підручник. 9-й рік навчання. Буренко В.М.

«Анrлiйська мова (9-й рiк навчання)» пiдручник для 9 класу эаrальноосвiтнiх нанчальних эакладiв. Пiдручник вiдповiдае положенням Держав

150 грн.
132 грн.

Геометрія. 9 клас. Підручник. Єршова А.П.

Особливостi пiдручника - багаторiвнева побудова навчального матерiалу - авторська система усних, графiчних та письмових вправ - тематичн

150 грн.
132 грн.

Геометрия. 9 класс. Учебник. Ершова А.П.

Особенности учебника - многоуровневое построение учебного материала - авторская система устных, графических и письменных упражнений -

150 грн.
132 грн.

Всесвітня історія. 9 клас. Підручник. Д'ячков С.В.

Підручник є складовою лінійки підручників 7 – 9 класів Його структура спрямує учнів вирішення конкретних навчальних завдань. Підручн

150 грн.
132 грн.

Всесвітня історія. 9 клас. Підручник. Гісем О.В.

Особливостi пiдручника: - доступний i цiкавий виклад навчального матерiалу дозволяє зануритися в завершальний перiод iсторiї Нового часу,

150 грн.
132 грн.

Всесвітня історія. 9 клас. Підручник. Поглиблене вивчення. Гісем О.В.

Особливостi пiдручника: - поєднання наукового пiдходу i доступностi викладу матерiалу дозволить кожному зануритися у важливу епоху в iсто

150 грн.
132 грн.

Всемирная история. 9 класс. Учебник. Гисем А.В.

Особенности учебника: - доступное и интересное изложение учебного материала позволяет окунуться в завершающий период истории Нового в

150 грн.
132 грн.

Мистецтво. 9 клас. Підручник. Масол Л.М.

Фундаменталізація змісту підручника «Мистецтво, 9 кл.» здійснюється за рахунок доповнення основних функцій ціннісно-світоглядною

170 грн

Трудове навчання.Технічні види праці. 9 клас. Підручник. Лебедєв Д.В.

Структура підручника «Трудове навчання (технічні види праці). 9 клас» насичена елементами, що заохочують учня до самостійної творч

150 грн.
127.5 грн.

Трудове навчання. Обслуговуючі види праці. 9 клас. Підручник. Мачача Т.С.

Підручник «Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 9 клас» створений відповідно до другого блоку інваріантної складової навча

150 грн.
127.5 грн.

Французька мова. 9 клас. Підручник. 5-й рік навчання. Чумак Н.П.

Підручник «Французька мова. 9 клас (5-й рік навчання)» є логічним продовженням серії підручників з французької мови, який ґрунтуєтьс

150 грн

Українська мова. 9 клас. Підручник. Глазова О.П.

Особливості підручника: - можливість пройти онлайн-тестування за кожною вивченою темою, що допоможе підготуватися до майбутнього ЗНО -

150 грн.
132 грн.

Фізика. 9 клас. Підручник. Бар’яхтар В.Г.

Підручник відрізняє наявність таких матеріалів: - Тексти та ілюстрації для мотивації навчальної діяльності - Алгоритми розв’язання

150 грн.
132 грн.
немає в наявності

Українська література. 9 клас. Підручник. Борзенко О.І.

Особливості підручника: - створює умови для активної діяльності на уроці та свідомої самостійної роботи учнів - містить теоретичний ма

150 грн.
132 грн.

Хімія. 9 клас. Підручник. Григорович О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДРУЧНИКА: - дворівневість подання теоретичного матеріалу - авторська система завдань для закріплення знань, відповіді д

150 грн.
132 грн.

Химия. 9 класс. Учебник. Григорович А.В.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКА: - двухуровневая подача материала - авторская система заданий для закрепления знаний, ответы к ним - компетентнос

150 грн.
132 грн.

Географія. 9 клас. Підручник. Кобернік С.Г.

Географія. 9 клас. Підручник. Кобернік С.Г.

160 грн.
136 грн.

Біологія. 9 клас. Підручник. Соболь В.І. Нова програма! 978-966-682-381-9

Біологія. 9 клас. Підручник. Соболь В.І. Нова програма! 978-966-682-381-9

150 грн.
127.5 грн.

Географія. 9 клас. Підручник. Поглиблене вивчення. Масляк П.О.

Особливостi пiдручника: - змiстовний та цiкавий виклад матерiалу надае широкi можливостi до опанування знань про економiчний та соцiальний

150 грн.
132 грн.

Географія. 9 клас. Підручник. Довгань Г.Д.

Особливостi пiдручника: - цiкавий та доступний виклад навчального матерiалу дасть змогу краще пiзнати закономiрностi розмiщення господарс

150 грн.
132 грн.

Географія. 9 клас. Пiдручник. Гілецький Й.Р.

Особливостi пiдручника: - авторська подача матерiалу створює уявлення про Україну як цiлiсний географiчний регiон та суб’єкт свiтового

150 грн.
132 грн.

Алгебра. 9 клас. Підручник. Прокопенко Н.С. Нова програма!

Пiдручник вiдрiзняе наявнiсть таких матерiалiв: - Тексти i задачi для мотивацiї навчальної дiяльностi - Приклади з покроковим розв’язання

150 грн.
132 грн.

Історія України. 9 клас. Підручник. Поглиблене вивчення. Гісем О.В. Нова програма!

Особливостi пiдручника: - авторська подача матерiалу дасть змогу кожному зануритися в епоху становлення української державностi наприкi

150 грн.
132 грн.

Історія України. 9 клас. Підручник. Гісем О.В. Нова програма!

Особливостi пiдручника: - чiткий i логiчний виклад навчального матерiалу, у якому поеднуються важливi iсторичнi факти та цiкава iнформацiя, д

150 грн.
132 грн.

Купити підручники для 9 класу Ви можете в нашому інтернет-магазині "Книгосфера".