Книжки медичні для лікарів

  • Вид:

Етюди оптимізму. Класики медицини. Книга для лікарів. Мечников І.І. 978-966-1597-40-1

Перше видання українською мовою знаменитих «Essaisoptimistes. Paris, 438 p., 1907» («Етюдів оптимізму») видатного вітчизняного ученого-дослі

187.5 грн.
150 грн.

Сучасні технології відновного лікування хворих з гострим коронарним синдромом. Швед М.І. Левицька Л.В. 978-966-1597-59-3

У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження у ревматологічній практиці.  П

125 грн.
100 грн.

Клінічна оцінка, діагностичне й прогностичне значення результатів лабораторних досліджень. Частина 2. Ревматологія. Медичні аналізи. Катеренчук І.П. 978-966-1597-61-6

У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження у ревматологічній практиці. Проведена

150 грн.
120 грн.

Молекулярные механизмы патогенеза сахарного диабета и его осложнений. Тронько Н.Д. и др. 978-966-1597-55-5

В книге обобщены новые данные по биохимическим и сигнальным механизмам, лежащим в основе патогенеза диабета и ряда его осложнен

150 грн.
120 грн.

Основи діагностики, лікування та профілактики неалкогольної жирової хвороби печінки. Журавльова Л.В. та ін. 978-966-1597-54-8

Навчальний посібник присвячений висвітленню теоретичних та практичних питань щодо такої розповсюдженої в наш час патології, як неал

112.5 грн.
90 грн.

Актуальні підходи до лікування хворих на цукровий діабет. Журавльова Л.В. Кривоносова О.М. 978-966-1597-73-9

У навчальному посібнику наводяться сучасні принципи та методи лікування ЦД як 1-го, так і 2-го типів, гестаційного ЦД, ЦД у дітей і підлітк

181.25 грн.
145 грн.

Невідкладна допомога в психіатрії та наркології. Чабан О.С. та ін. 978-966-1597-72-2

У монографії узагальнено та систематизовано сучасний світовий досвід із надання невідкладної допомоги хворим на розлади психіки, у том

187.5 грн.
150 грн.

Хронічна постінфарктна аневризма серця. Солейко О.В. Солейко Л.П. 978-966-1597-52-4

У монографії висвітлено питання актуальної наукової проблеми кардіології — розроблення концепції патогенезу хронічної постінфаркт

150 грн.
120 грн.

Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуносупресією. Шостакович-Корецька Л.Р. 978-966-1597-50-0

У навчальному посібнику висвітлено принципи діагностики, лікування й профілактики ВІЛ-асоційованих інфекцій для забезпечення належно

123.75 грн.
99 грн.

Ураження нирок при ревматичних захворюваннях. Катеренчук І.П. та ін. 978-966-1597-49-4

У навчальному посібнику викладені методи обстеження сечовидільної системи, діагностичні критерії ревматичних захворювань та основні

150 грн.
120 грн.

Clinical Neurology. Gryb V.A. 978-966-1597-42-5

This manual highlights the key areas of clinical neurology, which are represented in the program for the maintenance of educational process on discipline «Neurology», specialty 7.12010001 Medicine of the Medical Faculty. Essential for

175 грн.
140 грн.

Перинатальна психологія. Скрипніков А.М. та ін. 978-966-1597-38-8

Видання є першою в Україні спробою системно висвітити найважливіші психологічні, психіатричні та психокорекційні аспекти перинатальн

156.25 грн.
125 грн.

Ендотеліальна дисфункція та кардіоваскулярний ризик. Катеренчук І.П. Циганенко І.В. 978-966-1597-46-3

У монографії висвітлені новітні уявлення про функції ендотелію в нормі, процес синтезу ендотелієм біологічно активних речовин, біол

200 грн.
160 грн.

Сердце при эндокринных заболеваниях. Зубкова С.Т. Тронько М.Д. 978-966-1597-45-6

В монографии представлены обобщенные данные по основным видам сердечно-сосудистой патологии при эндокринных заболеваниях: сахарном ди

200 грн.
160 грн.

Заболевания печени. Акцент на внутрипеченочный холестаз. Щербинина М.Б. 978-966-1597-15-9

В книге изложены современные представления о заболеваниях печени, ведущим синдромом которых является внутрипеченочный холестаз. Сде

100 грн.
80 грн.

Сучасні технології та методи кардіореабілітаціі. Швед М.І. Левицька Л.В. 978-966-1597-32-6

У монографії узагальнені дані літератури та  результати власних клінічних спостережень щодо загальних принципів та методів реабілі

93.75 грн.
75 грн.

Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Кайдашев И.Л. 978-966-1597-35-7

Руководство посвящено актуальной проблеме современной медицины — лекарственной аллергии. В нем на современном теоретическом и кли

150 грн.
120 грн.

Антимікробна терапія в оториноларингології. Науменко О. М. та ін. 978-966-1597-29-6

ЗМІСТ Розділ 1. Огляд антибактеріальних препаратів по групах 1.1 Пеніциліни (b-лактами) 1.2 Цефалоспорини (b-лактами) 1.3 Інші b-лактамні ант

125 грн.
100 грн.

Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лабораторних досліджень. Частина 1. Кардіологія. Медичні аналізи. Катеренчук І.П. 978-966-1597-22-7

У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження в кардіологічній практиці. Проведена к

75 грн.
60 грн.

Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії. Тодоріко Л.Д. Бойко А.В. 978-966-1597-18-0

У навчальному посібнику наведено уніфіковану схему історії хвороби з коментарями та порадами щодо обстеження хворих на туберкульоз ор

143.75 грн.
115 грн.

Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання. Журавльова Л.В. Кривоносова О.М. 978-966-1597-11-1

Навчальний посібник висвітлює питання захворювань бронхолегеневої системи. Нині діагностика та лікування пацієнтів із захворювання

137.5 грн.
110 грн.

Тромбоциты. Фзиология, морфология, возрастные и патологические особенности. В двух книгах. Коркушко О.В. Лишневская В.Ю.

Тромбоциты играют центральную роль в физиологии гемостаза, патофизиологии артериального тромбоза, атеросклеротического поражения сос

137.5 грн.
110 грн.

Діуретики. Класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосування. Бобров В.О. Давидова І.В. 966-7013-30-8

У виданні детально розглядаються фармакодинаміка та фармакокінетика різних класів діуретиків, механізм їхньої дії, тактика використан

75 грн.
60 грн.

Практическая оптометрия для офтальмологов. Коваленко В.В. 978-966-1597-26-5

В книге рассматриваются пути решения современных проблем зрительной системы человека с позиций эргономической физиологии зрения и опт

87.5 грн.
70 грн.

Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда. Швед М.І. Левицька Л.В. 966-7013-29-4

У монографії узагальнені дані літератури та результати власних клінічних спостережень щодо загальних принципів і методів реабілітаці

93.75 грн.
75 грн.

Этюды о природе человека. Книга для врачей. Мечников И.И. 978-966-1597-20-3

«Стремление выработать сколько-нибудь общее и цельное воззрение на человеческое существование привело к сочинению, русский перевод

137.5 грн.
110 грн.

Инсулинотерапия. Вчера, сегодня, завтра. Тронько Н.Д. и др. 978-966-1597-19-7

Книга посвящена 90-летию применения инсулина для лечения больных сахарным диабетом. Представлены этапы развития инсулинотерапии, опис

112.5 грн.
90 грн.

Діагностика та лікування хвороб нирок. Свінціцький А.С. Мойсеєнко В.О. 978-966-1597-23-4

У навчально-методичному посібнику представлено класичні та сучасні відомості про етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину,

175 грн.
140 грн.

Краткое пособие к клиническому исследованию больного. Сокол М.С.

Краткое пособие к клиническому исследованию больного содержит чётко прописанный алгоритм исследования больного с заболеваниями разно

87.5 грн.
70 грн.

Резистентные депрессии. Практическое руководство. Быков Ю. В. и др. 978-966-1597-14-2

В книге изложены принципы профилактики, диагностики и лечения терапевтически резистентных депрессий (ТРД). Описаны механизмы формиро

181.25 грн.
145 грн.

Лікувально-профілактичний режим хворих на цукровий діабет. Нікберг І.І. Крайничин Н.Я.

Цукровий діабет - одне з найпоширеніших захворювань сучасності, у світі нараховується понад 366 млн дорослих та дітей, хворих на цю недугу

112.5 грн.
90 грн.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Щербиніна М.Б. 978-966-1597-15-9

Книга присвячена гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, яка широка поширена у усьому світі. Видання має за мету допомогти в розумінні

75 грн.
60 грн.

Избранные вопросы амбулаторной кардиологии. Корниенко С.И. 978-966-1597-12-8

Второе издание книги, переработанное и дополненное, написано на основе цикла лекций, прочитанных врачам поликлинического отделения для

87.5 грн.
70 грн.

Желчнокаменная болезнь. Терапевтические аспекты. Щербинина М.Б. 978-966-1597-11-1

Монография посвящена желчнокаменной болезни, широко распространенной во всем мире. Настоящее издание призвано помочь в понимании мех

97.5 грн.
78 грн.

Діагностика, лікування та профілактика грипу. Дзюблик І.В. та ін. 978-966-1597-06-7

У монографії розглянуті та узагальнені основні сучасні теоретичні й практичні аспекти проблеми грипу та його профілактики. Докладно

68.75 грн.
55 грн.

Постінфарктна стенокардія. Механізми розвитку, особливості перебігу та лікування, прогноз. Бобров В. О. та ін. 978-966-96995-6-5

У практичному посібнику разглянуто сучасні уявлення про механізми розвитку та клінічне спостереження хворих із постінфарктною стенок

68.75 грн.
55 грн.

Запалення нирок і сечового міхура в дітей раннього віку. Сеймівський Д.А. 978-966-1597-00-5

У книзі висвітлені питання патогенезу, діагностики та лікування пієлонефриту й циститу в дітей раннього віку (до 3 років). Наведені особл

72.5 грн.
58 грн.

Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря у детей. Возианов А.Ф. Сеймивский Д.А. 978-966-96995-7-2

В книге освещены вопросы патогенеза, диагностики и лечения детей с нейрогенными дисфункциями мочевого пузыря. Описаны последовательно

75 грн.
60 грн.

Дегенеративно-дистрофічні ураження крижово-куприкового сполучення. Фіщенко В.Я. та ін. 978-966-96995-6-5

Монографія присвячена травмі крижово-куприкового відділу хребта з наступним розвитком дегенеративно-дистрофічних змін та досвіду лік

81.25 грн.
65 грн.

Книжки медичні для лікарів