Книжки медичні для лікарів

  • Вид:

Етюди оптимізму. Класики медицини. Книга для лікарів. Мечников І.І. 978-966-1597-40-1

Перше видання українською мовою знаменитих «Essaisoptimistes. Paris, 438 p., 1907» («Етюдів оптимізму») видатного вітчизняного ученого-дослі

187.5 грн.
150 грн.

Сучасні технології відновного лікування хворих з гострим коронарним синдромом. Швед М.І. Левицька Л.В. 978-966-1597-59-3

У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження у ревматологічній практиці.  П

125 грн.
100 грн.

Клінічна оцінка, діагностичне й прогностичне значення результатів лабораторних досліджень. Частина 2. Ревматологія. Медичні аналізи. Катеренчук І.П. 978-966-1597-61-6

У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження у ревматологічній практиці. Проведена

137.5 грн.
110 грн.

Молекулярные механизмы патогенеза сахарного диабета и его осложнений. Тронько Н.Д. 978-966-1597-55-5

В книге обобщены новые данные по биохимическим и сигнальным механизмам, лежащим в основе патогенеза диабета и ряда его осложнен

162.5 грн.
130 грн.

Основи діагностики, лікування та профілактики неалкогольної жирової хвороби печінки. Журавльова Л.В. 978-966-1597-54-8

Навчальний посібник присвячений висвітленню теоретичних та практичних питань щодо такої розповсюдженої в наш час патології, як неал

100 грн.
80 грн.

Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці. Медичні аналізи. Катеренчук І.П. 978-966-1597-75-3

У навчальному посібнику наведено діагностичні значення й клінічне тлумачення лабораторних показників у терапевтичній клініці, визнач

243.75 грн.
195 грн.

Актуальні підходи до лікування хворих на цукровий діабет. Журавльова Л.В. Кривоносова О.М. 978-966-1597-73-9

У навчальному посібнику наводяться сучасні принципи та методи лікування ЦД як 1-го, так і 2-го типів, гестаційного ЦД, ЦД у дітей і підлітк

175 грн.
140 грн.

Невідкладна допомога в психіатрії та наркології. Чабан О.С. Хаустова О.О. Омелянович В.Ю. 978-966-1597-72-2

У монографії узагальнено та систематизовано сучасний світовий досвід із надання невідкладної допомоги хворим на розлади психіки, у том

187.5 грн.
150 грн.

Хронічна постінфарктна аневризма серця. Солейко О.В. 978-966-1597-52-4

У монографії висвітлено питання актуальної наукової проблеми кардіології — розроблення концепції патогенезу хронічної постінфаркт

125 грн.
100 грн.

Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуносупресією. Шостакович-Корецька Л.Р. 978-966-1597-50-0

У навчальному посібнику висвітлено принципи діагностики, лікування й профілактики ВІЛ-асоційованих інфекцій для забезпечення належно

112.5 грн.
90 грн.

Ураження нирок при ревматичних захворюваннях. Катеренчук І.П. 978-966-1597-49-4

У навчальному посібнику викладені методи обстеження сечовидільної системи, діагностичні критерії ревматичних захворювань та основні

125 грн.
100 грн.

Clinical Neurology. Gryb V.A. 978-966-1597-42-5

This manual highlights the key areas of clinical neurology, which are represented in the program for the maintenance of educational process on discipline «Neurology», specialty 7.12010001 Medicine of the Medical Faculty. Essential for

150 грн.
120 грн.

Новітні ендогенні регенераторні біологічні імуномодулювальні середники. Ніколаєнко О.М. Борисенко А.В. 978­966­1597­41­8

Застосування в широкій клінічній практиці новітнього класу ендогенних регенераторних біологічних імуномодуляторів вже має більше ніж

125 грн.
100 грн.

Перинатальна психологія. Скрипніков А.М. Герасименко Л.О. Ісаков Р.І. 978-966-1597-38-8

Видання є першою в Україні спробою системно висвітити найважливіші психологічні, психіатричні та психокорекційні аспекти перинатальн

150 грн.
120 грн.

Ендотеліальна дисфункція та кардіоваскулярний ризик. Катеренчук І.П. Циганенко І.В. 978-966-1597-46-3

У монографії висвітлені новітні уявлення про функції ендотелію в нормі, процес синтезу ендотелієм біологічно активних речовин, біол

187.5 грн.
150 грн.

Сердце при эндокринных заболеваниях. Зубкова С.Т. Тронько М.Д. 978-966-1597-45-6

В монографии представлены обобщенные данные по основным видам сердечно-сосудистой патологии при эндокринных заболеваниях: сахарном ди

187.5 грн.
150 грн.

Діагностичні алгоритми в неврології. Гриб В.А. Яворська Н.П. Смілевська В.В. Геник С.І. 978-966-1597-31-9

Примітка: книга альбомного формату. Дивовижно швидко розійшлись два перших видання цієї книги. І хоча обидва тиражі були стандартними,

162.5 грн.
130 грн.

Гострі та невідкладні стани в неврології. Погорєлов О.В. 978-966-1597-36-4

Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів МО

125 грн.
100 грн.

Діагностика та лікування ревматичних захворювань: навчальний посібник

У навчальному посібнику представлено класичні та сучасні відомості про етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, алгоритми

155 грн.
139.5 грн.

Цицурін Федір Степанович: погляд крізь сторіччя. Дискурс про спадкоємність традицій клінічної медицини до 200-річного ювілею Родоначальника Київської школи терапевтів

У вас у руках книга із нової серії «Класики медицини». Вона присвячена звитяжній діяльності фундатора Київської школи внутрішньої

50 грн.
45 грн.

Заболевания печени. Щербинина М.Б. 978-966-1597-15-9

В книге изложены современные представления о заболеваниях печени, ведущим синдромом которых является внутрипеченочный холестаз. Сде

87.5 грн.
70 грн.

Сучасні технології та методи кардіореабілітаціі. Швед М.І., Левицька Л.В. 978-966-1597-32-6

У монографії узагальнені дані літератури та  результати власних клінічних спостережень щодо загальних принципів та методів реабілі

87.5 грн.
70 грн.

Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Кайдашев И.Л. 978-966-1597-35-7

Руководство посвящено актуальной проблеме современной медицины — лекарственной аллергии. В нем на современном теоретическом и кли

137.5 грн.
110 грн.

Антимікробна терапія в оториноларингології. Науменко О. М. Задорожня А.Г. Юрочко Ф.Б. 978-966-1597-29-6

ЗМІСТ Розділ 1. Огляд антибактеріальних препаратів по групах 1.1 Пеніциліни (b-лактами) 1.2 Цефалоспорини (b-лактами) 1.3 Інші b-лактамні ант

87.5 грн.
70 грн.

Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лабораторних досліджень. Частина 1. Кардіологія. Медичні аналізи. Катеренчук І.П. 978-966-1597-22-7

У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження в кардіологічній практиці. Проведена к

62.5 грн.
50 грн.

Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії

У навчальному посібнику наведено уніфіковану схему історії хвороби з коментарями та порадами щодо обстеження хворих на туберкульоз ор

125 грн.
112.5 грн.

Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання

Навчальний посібник висвітлює питання захворювань бронхолегеневої системи. Нині діагностика та лікування пацієнтів із захворювання

85 грн.
76.5 грн.

Тромбоциты: физиология, морфология, возрастные и патологические особенности

Тромбоциты играют центральную роль в физиологии гемостаза, патофизиологии артериального тромбоза, атеросклеротического поражения сос

80 грн.
72 грн.

Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосування

У виданні детально розглядаються фармакодинаміка та фармакокінетика різних класів діуретиків, механізм їхньої дії, тактика використан

40 грн.
36 грн.

Діагностичні алгоритми в неврології

У дні сучасних комп’ютерних технологій може видатися, що вже немає потреби в паперових підручниках. Велику частину інформації ми отр

95 грн.
85.5 грн.

Практическая оптометрия для офтальмологов. Коваленко В.В. 978-966-1597-26-5

В книге рассматриваются пути решения современных проблем зрительной системы человека с позиций эргономической физиологии зрения и опт

75 грн.
60 грн.

Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда. Швед М.І. Левицька Л.В. 966-7013-29-4

У монографії узагальнені дані літератури та результати власних клінічних спостережень щодо загальних принципів і методів реабілітаці

87.5 грн.
70 грн.

Этюды о природе человека. Книга для врачей. Мечников И.И. 978-966-1597-20-3

«Стремление выработать сколько-нибудь общее и цельное воззрение на человеческое существование привело к сочинению, русский перевод

112.5 грн.
90 грн.

Инсулинотерапия: вчера, сегодня, завтра

Книга посвящена 90-летию применения инсулина для лечения больных сахарным диабетом. Представлены этапы развития инсулинотерапии, опис

75 грн.
67.5 грн.

Діагностика та лікування хвороб нирок. Навчально-методичний посібник

У навчально-методичному посібнику представлено класичні та сучасні відомості про етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину,

130 грн.
117 грн.

Краткое пособие к клиническому исследованию больного

Краткое пособие к клиническому исследованию больного содержит чётко прописанный алгоритм исследования больного с заболеваниями разно

45 грн.
40.5 грн.

Резистентные депрессии. Практическое руководство

В книге изложены принципы профилактики, диагностики и лечения терапевтически резистентных депрессий (ТРД). Описаны механизмы формиро

120 грн.
108 грн.

Лікувально-профілактичний режим хворих на цукровий діабет

Цукровий діабет - одне з найпоширеніших захворювань сучасності, у світі нараховується понад 366 млн дорослих та дітей, хворих на цю недугу

75 грн.
67.5 грн.

Книжки медичні для лікарів