Книжки медичні для лікарів

  • Вид:

Етюди оптимізму. Класики медицини. Книга для лікарів. Мечников І.І. 978-966-1597-40-1

Перше видання українською мовою знаменитих «Essaisoptimistes. Paris, 438 p., 1907» («Етюдів оптимізму») видатного вітчизняного ученого-дослі

187.5 грн.
150 грн.

Сучасні технології відновного лікування хворих з гострим коронарним синдромом

У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження у ревматологічній практиці.  П

123 грн.
110.7 грн.

Клінічна оцінка, діагностичне й прогностичне значення результатів лабораторних досліджень: Ревматологія

У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження у ревматологічній практиці.  П

123 грн.
110.7 грн.

Молекулярные механизмы патогенеза сахарного диабета и его осложнений

В книге обобщены новые данные по биохимическим и сигнальным механизмам, лежащим в основе патогенеза диабета и ряда его осложнен

145 грн.
130.5 грн.

Основи діагностики, лікування та профілактики неалкогольної жирової хвороби печінки: Навчальний посібник

Навчальний посібник присвячений висвітленню теоретичних та практичних питань щодо такої розповсюдженої в наш час патології, як неал

84 грн.
75.6 грн.

Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних показників у загальнолікарській практиці. Катеренчук І.П. 978-966-1597-75-3

У навчальному посібнику наведено діагностичні значення й клінічне тлумачення лабораторних показників у терапевтичній клініці, визнач

243.75 грн.
195 грн.

Актуальні підходи до лікування хворих на цукровий діабет. 978-966-1597-73-9

У навчальному посібнику наводяться сучасні принципи та методи лікування ЦД як 1-го, так і 2-го типів, гестаційного ЦД, ЦД у дітей і підлітк

144 грн.
129.6 грн.

Невідкладна допомога в психіатрії та наркології. Чабан О.С. Хаустова О.О. Омелянович В.Ю. 978-966-1597-72-2

У монографії узагальнено та систематизовано сучасний світовий досвід із надання невідкладної допомоги хворим на розлади психіки, у том

187.5 грн.
150 грн.

Хронічна постінфарктна аневризма серця

У монографії висвітлено питання актуальної наукової проблеми кардіології — розроблення концепції патогенезу хронічної постінфаркт

90 грн.
81 грн.

Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуносупресією. Навчальний посібник

У навчальному посібнику висвітлено принципи діагностики, лікування й профілактики ВІЛ-асоційованих інфекцій для забезпечення належно

100 грн.
90 грн.

Ураження нирок при ревматичних захворюваннях. Навчальний посібник

У навчальному посібнику викладені методи обстеження сечовидільної системи, діагностичні критерії ревматичних захворювань та основні

90 грн.
81 грн.

Clinical Neurology

This manual highlights the key areas of clinical neurology, which are represented in the program for the maintenance of educational process on discipline «Neurology», specialty 7.12010001 Medicine of the Medical Faculty. Essential for

120 грн.
108 грн.

Новітні ендогенні регенераторні біологічні імуномодулювальні середники: теорія, клінічна практика й перспективи препаратів класу «ЕРБІСОЛ®» у стоматології

Застосування в широкій клінічній практиці новітнього класу ендогенних регенераторних біологічних імуномодуляторів вже має більше ніж

100 грн.
90 грн.

Перинатальна психологія

Видання є першою в Україні спробою системно висвітити найважливіші психологічні, психіатричні та психокорекційні аспекти перинатальн

95 грн.
85.5 грн.

Ендотеліальна дисфункція та кардіоваскулярний ризик: причини, механізми розвитку, клінічні прояви, лікування і профілактика

У монографії висвітлені новітні уявлення про функції ендотелію в нормі, процес синтезу ендотелієм біологічно активних речовин, біол

140 грн.
126 грн.

Сердце при эндокринных заболеваниях

В монографии представлены обобщенные данные по основным видам сердечно-сосудистой патологии при эндокринных заболеваниях: сахарном ди

140 грн.
126 грн.

Діагностичні алгоритми в неврології

Примітка: книга альбомного формату. Дивовижно швидко розійшлись два перших видання цієї книги. І хоча обидва тиражі були стандартними,

120 грн.
108 грн.

Гострі та невідкладні стани в неврології: навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України

Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів МО

80 грн.
72 грн.

Діагностика та лікування ревматичних захворювань: навчальний посібник

У навчальному посібнику представлено класичні та сучасні відомості про етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, алгоритми

155 грн.
139.5 грн.

Цицурін Федір Степанович: погляд крізь сторіччя. Дискурс про спадкоємність традицій клінічної медицини до 200-річного ювілею Родоначальника Київської школи терапевтів

У вас у руках книга із нової серії «Класики медицини». Вона присвячена звитяжній діяльності фундатора Київської школи внутрішньої

50 грн.
45 грн.

Заболевания печени: акцент на внутрипеченочный холестаз

В книге изложены современные представления о заболеваниях печени, ведущим синдромом которых является внутрипеченочный холестаз. Сде

65 грн.
58.5 грн.

Сучасні технології та методи кардіореабілітаціі

У монографії узагальнені дані літератури та  результати власних клінічних спостережень щодо загальних принципів та методів реабілі

70 грн.
63 грн.

Гиперчувствительность к лекарственным препаратам: руководство для врачей

Руководство посвящено актуальной проблеме современной медицины — лекарственной аллергии.   В нем на современном теоретическом

130 грн.
117 грн.

Антимікробна терапія в оториноларингології

ЗМІСТ Розділ 1. Огляд антибактеріальних препаратів по групах 1.1 Пеніциліни (b-лактами) 1.2 Цефалоспорини (b-лактами) 1.3 Інші b-лактамні

55 грн.
49.5 грн.

Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лабораторних досліджень. Кардіологія

У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження в кардіологічній практиці. Проведена

50 грн.
45 грн.

Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії

У навчальному посібнику наведено уніфіковану схему історії хвороби з коментарями та порадами щодо обстеження хворих на туберкульоз ор

125 грн.
112.5 грн.

Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання

Навчальний посібник висвітлює питання захворювань бронхолегеневої системи. Нині діагностика та лікування пацієнтів із захворювання

85 грн.
76.5 грн.

Тромбоциты: физиология, морфология, возрастные и патологические особенности

Тромбоциты играют центральную роль в физиологии гемостаза, патофизиологии артериального тромбоза, атеросклеротического поражения сос

80 грн.
72 грн.

Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосування

У виданні детально розглядаються фармакодинаміка та фармакокінетика різних класів діуретиків, механізм їхньої дії, тактика використан

40 грн.
36 грн.

Діагностичні алгоритми в неврології

У дні сучасних комп’ютерних технологій може видатися, що вже немає потреби в паперових підручниках. Велику частину інформації ми отр

95 грн.
85.5 грн.

Практическая оптометрия для офтальмологов

В книге рассматриваются пути решения современных проблем зрительной системы человека с позиций эргономической физиологии зрения и опт

55 грн.
49.5 грн.

Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда

У монографії узагальнені дані літератури та результати власних клінічних спостережень щодо загальних принципів і методів реабілітаці

60 грн.
54 грн.

Этюды о природе человека. Книга для врачей. Мечников И.И. 978-966-1597-20-3

«Стремление выработать сколько-нибудь общее и цельное воззрение на человеческое существование привело к сочинению, русский перевод

112.5 грн.
90 грн.

Инсулинотерапия: вчера, сегодня, завтра

Книга посвящена 90-летию применения инсулина для лечения больных сахарным диабетом. Представлены этапы развития инсулинотерапии, опис

75 грн.
67.5 грн.

Діагностика та лікування хвороб нирок. Навчально-методичний посібник

У навчально-методичному посібнику представлено класичні та сучасні відомості про етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину,

130 грн.
117 грн.

Краткое пособие к клиническому исследованию больного

Краткое пособие к клиническому исследованию больного содержит чётко прописанный алгоритм исследования больного с заболеваниями разно

45 грн.
40.5 грн.

Резистентные депрессии. Практическое руководство

В книге изложены принципы профилактики, диагностики и лечения терапевтически резистентных депрессий (ТРД). Описаны механизмы формиро

120 грн.
108 грн.

Лікувально-профілактичний режим хворих на цукровий діабет

Цукровий діабет - одне з найпоширеніших захворювань сучасності, у світі нараховується понад 366 млн дорослих та дітей, хворих на цю недугу

75 грн.
67.5 грн.

Книжки медичні для лікарів